HOMEY ACADEMY

Tiếng Anh Cô Giang

Writing

Luyện thi IELTS Writing tại Homey Academy

Luyện thi IELTS Writing được Homey Academy thiết kế đặc biệt dành riêng cho kỹ năng Writing nhằm giúp các bạn học viên đang thiếu từ 0.5 – 1.0 band đạt được điểm số IELTS mục tiêu.

Đến với khóa học luyện thi IELTS của Homey Academy, học viên sẽ giải quyết được những vấn đề trong phần Writing như  sau:

  • Nâng được band IELTS Writing.
  • Hoàn thành điểm số mục tiêu.
  • Giáo viên sửa và chấm bài chi tiết.
  • nắm được các kỹ thuật làm bài thi IELTS Writing. 
  • Giải quyết vấn đề bí idea, loạn từ vựng vì quá nhiều topic để học,…

Lộ trình học 

Task 1:

ModuleTên bài họcTrọng tâmTrọng tâm IELTSMục tiêu
1Understanding Task– Lượng từ (quantifiers) căn bản.- Các cụm từ dùng để paraphrase phổ biến.– Cấu trúc đề thi.- Cấu trúc bài văn task 1 tiêu biểu.- Mở bài (introduction).- Tổng quan (overview).– Viết được phần introduction hoàn chỉnh.- Viết được phần overview hoàn chỉnh.
2Timeline – Ngôn từ chỉ sự thay đổi theo thời gian. – Vị trí của số liệu trong câu.- Liên từ chỉ thời gian.- Liên từ chỉ sự giống nhau, ngược nhau và đồng thời.– Cách miêu tả biểu đồ có yếu tố thời gian.Viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ thời gian hoàn chỉnh.
3Comparison– Ngôn ngữ so sánh hai đối tượng.- Ngôn ngữ so sánh nhiều đối tượng.Cách miêu tả biểu đồ thuần so sánh (không có yếu tố thời gian).Viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ so sánh (không có thời gian) hoàn chỉnh.
4Process– Câu bị động.- Các động từ mô tả trong quy trình sản xuất.Cách miêu tả biểu đồ dạng quy trình (process).Viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ dạng quy trình hoàn chỉnh.
5Maps– Câu bị động.- Cụm từ chỉ vị trí.- Các trường hợp thay đổi của một bản đồ.Cách miêu tả biểu đồ dạng bản đồ (maps)Viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ dạng bản đồ hoàn chỉnh.

Task 2:

ModuleTên bài họcTrọng tâmTrọng tâm IELTSMục tiêu
1Understanding Task 2Các loại liên từ tạo nên độ mạch lạc của đoạn văn. – Cấu trúc đề thi.- Cấu trúc bài văn task 2 tiêu biểu.- Mở bài (introduction).– Viết được phần introduction hoàn chỉnh.
2Discuss both views and give your opinionsTừ vựng chủ đề công việc– Cách viết bài viết dạng phân tích hai quan điểm và đưa ý kiến riêng (discuss both views and give your opinion)Viết một bài văn dạng phân tích hai quan điểm và đưa ý kiến riêng (discuss both views and give your opinion). 
3To what extent do you agree or disagree?Từ vựng chủ đề tin tứcCách viết bài viết dạng nêu quan điểm đồng ý – không đồng ý. Viết một bài văn dạng nêu quan điểm đồng ý – không đồng ý.
4Pros and ConsTừ vựng chủ đề quảng cáoCách viết bài viết dạng lợi và hại viết một bài văn dạng lợi và hại hoàn chỉnh.
5Causes – Problems – SolutionsTừ vựng chủ đề chính phủ và các vấn đề xã hộiCách viết bài viết dạng Nguyên nhân – Vấn đề – Giải pháp Viết một bài văn dạng Nguyên nhân – Vấn đề – Giải pháp hoàn chỉnh.

CHIA SẺ NHỮNG SUY NGHĨ CỦA BẠN

đăng ký nhận TÀI LIỆU
miễn phí